Ravintolisät

Yleisesti ottaen ravitsemussuositusten mukaisilla ruokavalinnoilla varmistetaan kaikkien ravintoaineiden saanti, eikä ravintolisien käytölle ole yleensä perusteita. Ravintoaineista ainoastaan D-vitamiinilisille on annettu tarkempia valmisteiden käyttösuosituksia eri väestöryhmille. Muiden ravintoaineiden osalta ravintolisien käyttö arvioidaan tilannekohtaisesti.

Pitkäaikaisella ravintolisien käytöllä ei ole yleensä todettu olevan yhteyttä terveyshyötyihin terveillä, monipuolista ja energiantarpeen tyydyttävää ruokaa syövillä ihmisillä. Sitä vastoin on olemassa tutkimusnäyttöä siitä, että eräiden ravintolisien, erityisesti antioksidatiivisten vitamiinien (C- ja E-vitamiinit, β-karoteeni) runsas käyttö saattaa lisätä terveyshaittoja. Ei siis ole aiheellista käyttää ravintolisiä epätasapainoisen tai yksipuolisen ruokavalion tasapainottamiseen ilman perusteltua syytä.