Lähdeluettelo

Duodecim 2016. Liikunta: Käypä hoito -suositus.

Duodecim 2018. Painoindeksi (BMI).

Fleck & Kramer 2014. Designing Resistance Training Programs.

Gilroy et al. 2012. Atlas of Anatomy.

Hulmi 2018. Lihastohtori II.

Norden 2012. Nordic Nutrition Recommendations 2012.

Office of Disease Prevention and Health Promotion 2018. Physical Activity Guidelines for Americans.

Ralston et al. 2017. The Effect of Weekly Set Volume on Strength Gain: A Meta-Analysis.

Rytkönen 2018. Voimaharjoittelun käsikirja.

Schoenfeld et al. 2017. Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis.

UKK-instituutti 2010. Kuntoa terveydeksi: Aikuisten ALPHA-FIT terveyskuntotestistö 18-69 vuotiaille.

UKK-instituutti 2018. Terveysliikunnan suositukset.